COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol Gymunedol Maenclochog


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:mae-location-map## ##OBJ-ID:4827## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 379, diwygiedig 28/11/2017