COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Clywed Ein Straeon

Clywch ein storïau

Mae dod yn ddarparwr llety â chymorth yn gam mawr i lawer, ond i’r rheini sydd yn mentro, mae’r gwobrau’n fawr.

Mae dau o’n darparwyr yn rhannu eu straeon yma ac mae Doreen a Pauline ill dwy’n dweud ‘rhowch gynnig arni’.

ID: 4262, adolygwyd 17/09/2021