COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cofrestru/Trwyddedau Storfeydd Ffrwydron

Storio Tân Gwyllt a Ffrwydron Eraill

Mae'n rhaid i adeiladau yn Sir Benfro sy'n storio ffrwydron fel rheol fod wedi eu cofrestru gan y Cyngor Sir. Mae'r rheoliadau yn rhagnodi'r math o adeiladau a'r math o gynwysyddion y caniateir dal ffrwydron ynddynt, a'r math a'r swm y ceir eu storio a'u cyflenwi. Rhaid bod mesurau diogelwch yn eu lle. Mae'r mathau o ffrwydron sydd angen cofrestriad yn cynnwys tân gwyllt a fflerau. Efallai y bydd ar siopau mawr angen trwydded yn lle cofrestriad.

Os ydych chi'n gweithio yn y diwydiant manwerthu ac yn storio ac yn gwerthu tân gwyllt, yna mae yna reoliadau ynghylch storio tân gwyllt:

Storio Tân Gwyllt

ID: 1529, adolygwyd 23/08/2017