COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cofrestru/Trwyddedau Storfeydd Ffrwydron

Asesiadau Risg

At ddibenion diogelwch, mae angen i unrhyw siop sy'n storio neu'n gwerthu ffrwydron gwblhau asesiad risg. Mae hyn yn ychwanegol at eich dyletswydd i gynnal asesiad risg diogelwch tân ac i lunio cynllun rheoli tân, dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005, sy'n cael ei orfodi gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Efallai y byddwch yn dymuno cynnwys eich asesiad risg ffrwydron yn hwn:

Pecyn asesiad risg manwerthwyr tân gwyllt 

https://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Diogelwch/Diogelwch-Tan-Busnesau/Pages/Cyfraith-Diogelwch-Tan-a-Chanllawiau-ar-gyfer-Busnes.aspx (yn agor ffenestr newydd) 

ID: 1531, adolygwyd 23/08/2017