COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Compostio yn y Cartref

Beth yw compost?

Compostio yw ffordd natur o ailgylchu.

Mae deunyddiau organaidd yn dadelfennu ym mhresenoldeb ocsigen. Bydd dadelfenwyr cyfeillgar, gan gynnwys bacteria, ffyngau ac organebau sy’n haws eu gweld fel pryfed genwair a phryfed lludw, yn bwydo ar y deunyddiau gwastraff organig a ddarparwch - gan eich gadael gyda chompost rhyfeddol!

Mae’n broses hollol naturiol - ac mae’n hawdd! Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu’r amgylchiadau iawn, a bydd yn digwydd heb fawr ddim ymdrech ar eich rhan chi!

Mae’r dadelfenwyr cyfeillgar yn bethau byw ac, fel ni, mae arnynt angen bwyd, lleithder ac aer i aros yn fyw. Ond gofalu amdanynt, byddant yn dal i roi gwrtaith gardd rhyfeddol i chi.

ID: 708, adolygwyd 22/03/2018