COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Compostio yn y Cartref

Pryd fydd y compost yn barod?

Mae eich compost yn barod pan fydd yn edrych fel pridd brown tywyll gydag aroglau priddlyd dymunol. Fe all hyn gymryd unrhyw beth o 3 i 12 mis.

Os ydych yn ychwanegu llawer o ddarnau bach mae’r broses gompostio’n gyflymach – mae gan y dadelfenwyr arwynebedd mwy i weithio arno.

Os yw’n cynnwys tameidiau sydd heb bydru’n briodol, dodwch nhw yn eich swp nesaf o gompost.

Rydych yn barod i ddefnyddio’ch compost hyfryd yn yr ardd neu ar gyfer planhigion pot o gwmpas y cartref.

ID: 718, adolygwyd 14/11/2017