COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Consesiynau

Consesiynau

Cofiwch – gallech fod yn gymwys i gonsesiynau eraill, fel presgripsiwn am ddim ar y GIG, triniaeth ddeintyddol a phrofion llygaid am ddim, teithio am ddim neu am bris is ar y bws a’r trên neu drwydded deledu am ddim. Mae’r meini prawf ar gyfer derbyn consesiynau o’r fath fel arfer yn seiliedig ar oed, anabledd neu’r budd-daliadau rydych yn eu cael.

ID: 2177, adolygwyd 09/09/2021