Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Cyngor Sir Penfro


<< Yn Ol

29/05/2012 - Merched yn eu bowlio nhw drosodd!

Aeth bron i 200 o ferched i'r crîs y mis hwn ar gyfer cystadleuaeth criced ysgolion.

Daeth disgyblion o 18 o ysgolion ledled y Sir i gynnig timau ar gyfer pedwaredd rownd derfynol Criced Cloi Merched Ysgolion Cynradd Sir Benfro.

Wedi ei threfnu gan Chwaraeon Sir Benfro - cangen datblygu chwaraeon Cyngor Sir Penfro - cynhaliwyd y gystadleuaeth ar y Diwrnod Criced Cenedlaethol, sef yr 22ain o Fai. 

Y tîm ifanc o Ysgol Gatholig Mair Wiwlan yn Hwlffordd a enillodd y nifer fwyaf o rediadau ar y diwrnod, gan guro eu cyd enillwyr yn y grŵp sef Arberth a Thafarn Ysbyty.

Bydd y tri thîm yn mynd ymlaen nawr i gynrychioli Sir Benfro yn Niwrnod Rownd Derfynol De Cymru yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd dydd Llun yr 2il o Orffennaf.

Wedi ei lunio i annog disgyblion ysgolion cynradd i gymryd rhan yn y gamp, mae Criced Cloi yn gamp addas i bob gallu - bechgyn a merched.

Maen nhw'n chwarae gyda phêl oren feddal ac offer plastig ac maen nhw'n gallu ei chwarae ar unrhyw arwyneb gwastad, tu fas neu dan do.

"Ers ei ddechrau ym 1988 mae Criced Cloi wedi carlamu o nerth i nerth ac mae'n fodd rhagorol iawn i gyflwyno pobl ifanc i'r gamp," dywedodd y Cynghorydd Elwyn Morse, Aelod y Cabinet gyda chyfrifoldeb tros chwaraeon.

"Er bod yr elfen gystadleuol yno, mae'r pwyslais yn bendant iawn ar gymryd rhan a mwynhau."

Dywedodd Swyddog Datblygu Criced Chwaraeon Sir Benfro, Matt Freeman mai peth gwych oedd gweld rhagor a rhagor o ferched yn dechrau chwarae criced a rhagor o dimau yn cymryd rhan yn yr ŵyl bob blwyddyn.

"Bydd y Gynghrair Merched O Dan 11 newydd yn Sir Benfro - y cyntaf yng Nghymru -  yn fodd i ferched ddal i chwarae criced yn lleol o fewn strwythur clybiau cadarn y Sir a bydd hefyd, gobeithio, yn fodd iddyn nhw symud ymlaen i garfan ranbarthol y merched, a sefydlwyd dwy flynedd yn ôl."

Yr ysgolion a gymerodd ran yn rownd derfynol y Criced Cloi oedd: Brynconin, Mair Wiwlan, WR Hwlffordd, Ysgol Iau Milffwrd, Aberllydan, St Francis, Tafarn Ysbyty, Neyland, Ystagbwll, Arberth, Bro Dewi, Hubberston, Sageston, Doc Penfro, Ysgol Iau Dinbych-y-pysgod, Fenton, Teilo Sant a Maenclochog.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth gan Glwb Criced Hwlffordd a daeth rhan o'r arian ar ei chyfer gan Valero, y gwnaeth eu cynrychiolydd gyflwyno'r tlws i'r tîm buddugol.

Geiriadau
Y tîm buddugol o Ysgol Mair Wiwlan gyda William James o gwmni Valero.

Cricedwyr ifanc yn chwarae yn y Rownd Derfynol.

ID: 25030   Adolygwyd: 29/5/2012

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Eich Cyngor
Gwastraff ac Ailgylchu
Cludiant a Strydoedd
Plant ac Ysgolion
Cynllunio a'r Amgylchedd
Tai a Chymuned
Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw
Dyddiadau ac Amserau
Gwneud Taliad
Yr Economi a Gyrfaoedd
Chwilio


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro