Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Sialens Ddarllen yr Haf 2017

Mae her ddarllen yr haf wedi cyrraedd!

Os ydych yn chwilio am weithgareddau llawn hwyl i'ch plant gymryd rhan ynddynt yn rhad ac am ddim dros wyliau'r haf - pam na wnewch chi gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf 2017?

Bob blwyddyn, mae miloedd o deuluoedd ledled y wlad yn cymryd rhan yn yr her - digwyddiad darllen mwyaf Prydain i blant mewn llyfrgelloedd.

"Y nod yw annog plant rhwng pedair ac un ar ddeg mlwydd oed i ddarllen chwe llyfr o'u llyfrgell leol yn ystod gwyliau'r haf, gyda nifer o wobrau a llawer o hwyl," meddai Fiona Bailey, Llyfrgellydd Plant a Theulu Sir Benfro.

"Yr hyn sy'n wych am Her Ddarllen yr Haf yw eich bod yn gallu dewis unrhyw lyfr llyfrgell i gyfri tuag at eich gwobr."

Gall plant gofrestru i gymryd rhan yn yr her yn rhad ac am ddim mewn unrhyw lyfrgell yn y sir, a bydd ystod o sesiynau stori a gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn sawl llyfrgell yn Sir Benfro.

Thema Her Ddarllen yr Haf eleni yw Asiantau Anifail, a ddarluniwyd gan Tony Ross, darlunydd llyfrau plant enwocaf Prydain.

Bydd Pip Lewis, artist lleol o Gelfyddydau Cymunedol Spacetocreate yn ymweld â nifer o lyfrgelloedd lleol i weithio gyda phlant i greu modeli sy'n seiliedig ar yr Asiantau gan ddefnyddio Modroc.

Amserlen gweithgareddau:

Llyfrgell Abergwaun
Dyddiau Mawrth (2:30yh - 3:30yh)
25 Gorffennaf, 1, 8*, 15 a 22 Awst

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd
Dyddiau Mercher (2:30yh - 3:30yh)
26 Gorffennaf, 2, 9*, 16 a 23 Awst

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau
Dyddiau Gwener (2:30yh - 3:30yh)
28 Gorffennaf, 4, 11*, 18 a 25 Awst

Llyfrgell Doc Penfro
Dyddiau Iau (10:30yb - 11:30yb)
27 Gorffennaf, 3, 10*, 17 a 24 Awst

Llyfrgell Dinbych-y-pysgod
Dyddiau Gwener (11:00yb - 12:00yh)
28 Gorffennaf, 4, 11*, 18 a 25 Awst

* Sesiwn gyda Pip Lewis

Mae lleoedd ar gyfer y gweithgareddau yn gallu cael eu rhoi ar gadw ar y diwrnod.

Library original 20244   

ID: 30193 Adolygwyd: 17/7/2017