Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Ffioedd a Thaliadau 2016-2017

Mae'r ddogfen yn dangos yr holl Ffioedd a Thaliadau a godir gan Gyngor Sir Penfro ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi, cysylltwch â'r ardal wasanaeth perthnasol os oes gennych unrhyw ymholiadau.
Os na fydd yn dweud yn wahanol, mae holl ffïoedd yn cynnwys TAW os yw'n berthnasol.

Y Cyngor sy'n pennu ffïoedd a thaliadau gyda seren *. Cyrff eraill fel Llywodraeth Cymru a San Steffan sy'n pennu'r rhai heb seren.

Ffioedd a Thaliadau 2016- 2017  

ID: 33992 Adolygwyd: 23/9/2016