Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cwynion

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel a dim ond drwy wrando ar ein cwsmeriaid y gallwn weld pa mor dda yr ydym yn gwneud. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Polisi Cwyno diwygiedig sy'n sefydlu'r weithdrefn lle gall pryderon a chwynion gael eu hadolygu a'u datrys yn ddiduedd. Rydym yn falch bod dros 75% o'r holl gwynion yn cael eu datrys yn ystod y Cam Anfforfiol.

Canmol a Chyflwyno Sylwadau

 

Cwynion

Pwy sy'n gallu cwyno?

Am beth alla'i gwyno?

Sut alla'i gwyno?

Cwynion yn ymwneud ag Ysgolion

Cwynion yn ymwneud â Gwasanaethau Cymdeithasol

Cwynion yn ymwneud â Rhyddid Gwybodaeth

Cwynion Ynghylch Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref/Cymuned

Ffeithlen Gorfforaethol - Cwynion, Canmoliaethau a Sylwadau helpwch ni wella ein Gwasanaethau  

ID: 6360 Adolygwyd: 5/1/2017