Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Treth y Cyngor - eiddo syn eithriedig

Gellir cael eithriad llawn rhag Treth y Cyngor ar eiddo domestig mewn rhai amgylchiadau. Os ydych yn dymuno gwneud cais am yr eithriad hwn bydd angen ichi nodi i ba Ddosbarth mae’r eiddo yn perthyn.

Acrobat Reader IconC liciwch yma am restr o Dosbarthiadau Eiddo Wedi`i Eithrio

I hawlio eithriadau bydd angen ichi lenwi’r ffurflen berthnasol.     

 

Eithriad rhad Treth y Cyngor am nad oes modd byw yn yr eiddo Dosbarth A (Ar-lein)

Acrobat Reader IconEithriad rhag Treth y Cyngor am nad oes modd byw yn yr eiddo (Dosbarth A) (lawrlwytho 25k)

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am eithriad rhag Treth y Cyngor ar eiddo domestig gwag, sy’n sylweddol ddigelfi a lle mae gwaith atgyweirio mawr neu newidiadau i’r adeiladwaith yn eisiau, wedi dechrau neu wedi cael eu gwneud, er mwyn ei gwneud hi’n bosibl byw ynddo.

 

Eithriad rhag Treth y Cyngor am fod yr eiddo yn wag ac yn ddigelfi Dosbarth C (Ar-lein)

Acrobat Reader IconEithriad rhad Treth y Cyngor am fod yr eiddo yn wag ac yn ddigelfi (Dosbarth C) (lawrlwytho 25k)
Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am eithriad rhag Treth y Cyngor ar eiddo domestig sy’n wag ac yn sylweddol ddigelfi.

Ffurflen gais eiddo wedi i eithrio (Ar-lein)

 

Acrobat Reader IconFfurflen gais eiddo wedi i eithrio (lawrlwytho 24k)

Newidiadau mewn amgylchiadau
Os byddwch yn llwyddiannus wrth hawlio eithriad ond bod eich amgylchiadau wedyn yn newid mae’n rhaid ichi roi gwybod i’r Cyngor o fewn 21 niwrnod i’r newid hwnnw. Gall methu â gwneud hyn arwain at ddirwy neu gosb.      

  
Am ragor o gymorth neu i roi gwybod inni am newidiadau yn eich amgylchiadau, byddwch cystal â ffonio’r Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 neu ymweld ag un o’n Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am eithriad rhag Treth y Cyngor ar eiddo domestig sydd mewn unrhyw ddosbarth eiddo wedi’i eithrio arall.  

ID: 13357 Adolygwyd: 2/11/2016