Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Pleidleisio ac Etholiadau

Library item 19587 

Cofrestru Etholiadol: Defnyddiwch y ddolen uchod i ddarganfod mwy o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio.  Er mwyn pleidleisio mewn etholiad neu refferendwm, mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol. Yn ogystal, mae bod ar y gofrestr etholiadol yn debygol o'ch cynorthwyo i gael credyd.

 

Cyngor Cymuned Johnston Is-etholiad

 

Etholiad Cyffredinol Seneddol y Deyrnas Unedig 2017 - Mehefin 8 2017

Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned - Mai 4 2017

Etholiadau Cyngor Sir - Mai 4 2017  

ID: 30265 Adolygwyd: 18/7/2017

Dolenni Perthnasol