Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cofrestru i bleidleisio

Nodwch os gwelwch yn dda - Os ydych chi wedi cofrestru'n barod i bleidleisio mewn Etholiadau,  NID OES  angen i chi gofrestru eto.

Mae pawb yn gyfrifol am gofrestru eu hunain. Byddwch yn gorfod rhoi ychydig o fanylion wrth gofrestru - gan gynnwys eich rhif yswiriant gwladol a'ch dyddiad geni. Mae hyn yn gwneud y gofrestr etholwyr yn ddiogel.

Os nad ydych wedi'ch cofrestru ar hyn o bryd, bydd angen i chi gofrestru er mwyn gallu pleidleisio mewn Etholiadau. Gallai cofrestru wella eich statws credyd hefyd.   

Library item 19059

Sut ydych yn gofrestru?

I gofrestru ar-lein ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Rhowch eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni ac ychydig o fanylion eraill. Bydd arnoch hefyd angen eich rhif yswiriant gwladol, sydd i'w gael ar eich cerdyn yswiriant gwladol, neu mewn gwaith papur swyddogol fel slipiau cyflog, neu lythyrau ynghylch budd-daliadau neu gredydau treth.

Gwyliwch am gadarnhad i ddweud eich bod wedi cofrestru.

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein, cysylltwch â'r Gwasanaethau Etholiadol ar 01437 775844 neu e-bostiwch electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

Pleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy

Os na fyddwch yn gallu mynd i orsaf bleidleisio i bleidleisio, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bleidleisio drwy'r post a thrwy ddirprwy ar wefan y Comisiwn Etholaethol.  

ID: 33138 Adolygwyd: 26/4/2017