Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Pleidleisio ac Etholiadau

Library item 19587 

 

Bydd Etholiadau Llywodraeth Leol yn digwydd yng Nghymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017

Yn Sir Benfro fe gynhelir:

Etholiadau Cyngor Sir

Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned.

 

Cofrestru Etholiadol: Defnyddiwch y ddolen uchod i ddarganfod mwy o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio.  Er mwyn pleidleisio mewn etholiad neu refferendwm, mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol. Yn ogystal, mae bod ar y gofrestr etholiadol yn debygol o'ch cynorthwyo i gael credyd.

 

Etholiadau Diweddar/Refferendwm UE Hysbysiadau a gwybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Refferendwm yr UE. 

   

ID: 30265 Adolygwyd: 26/4/2017