Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Canmol a Chyflwyno Sylwadau

Prif nod y Cyngor yw "bodlonrwydd cwsmeriaid" ac os ydych yn fodlon ar y ffordd yr ydym wedi delio â chi, dywedwch wrthym. Gallwn efelychu'r ffordd hon o weithio mewn mannau eraill yn y Cyngor. Yn ogystal, os oes gennych syniad am ffordd y gallem wneud rhywbeth yn well, dywedwch wrthym. Gallwn ymchwilio i'ch awgrym a gweld a fyddai'n gallu gweithio. Anfonwch eich sylwadau neu eich canmoliaeth yn ysgrifenedig at:

Cyngor Sir Penfro Gweithdrefn ar Gyfer Cofnodi Canmoliaeth

Adborth Cwsmeriaid - Canmoliaeth / Sylw

 

Cyfeiriad

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth and Chwynion,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd Y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP

E-bost

compliments@pembrokeshire.gov.uk

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth o'ch canmoliaeth o fewn 15 diwrnod gwaith.

Bydd eich awgrym yn cael ei anfon ymlaen at sylw'r Cyfarwyddwr priodol a byddwch yn cael cydnabyddiaeth o'ch sylw o fewn 15 diwrnod gwaith.  

ID: 6124 Adolygwyd: 14/9/2016

Dolenni Perthnasol