Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Trethi Busnes

Caiff y term hwn ei adnabod hefyd fel Trethi Annomestig Cenedlaethol neu Drethi Busnes Unffurf, sef y trethi sy'n cael eu casglu ar holl eiddo annomestig. Prisiad o'r eiddo sy'n penderfynu faint yw Treth y Cyngor neu Drethi Busnes ar eiddo. Y Prisiwr Dosbarth a'r Swyddog Prisio sy'n gwneud holl brisiadau.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio (Mewn ffenest newydd)

Taliadau Trethi Busnes  

Your contact is:
Andrew Sparkes
Pembrokeshire County Council
County Hall, Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP
Ffn: (01437) 776543
ID: 5627 Adolygwyd: 24/7/2017