Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Rheolaeth Gwybodaeth

 Llywodraethu Gwybodaeth

Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn ymwneud â sut mae'r Cyngor yn defnyddio ac yn edrych ar ôl gwybodaeth a'ch data personol.  Mae'n gosod y safonau, yr egwyddorion a'r arfer gorau a fydd yn cael eu mabwysiadu er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sydd gennym yn gywir ac yn cael ei thrin yn gyfreithlon, yn ddiogel ac yn effeithlon.

Mae'r tîm Llywodraethu Gwybodaeth a Chwynion yn ymgymryd â'r swyddogaethau canlynol:

 

  • Sicrhau ein bod yn dilyn arfer Llywodraethu Gwybodaeth da wrth brosesu gwybodaeth.
  • Sicrhau ein bod yn prosesu gwybodaeth bersonol sydd gennym yn gyfreithlon ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 Gwarchod Data
  • Rheoli ac ymdrin â Cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth - Rhyddid Gwybodaeth
  • Rheoli ac ymdrin â Cheisiadau Gwrthrych am Wybodaeth - Gwarchod Data
  • Rheoli'r polisi a'r gweithdrefnau Cwynion Corfforaethol

Gallwch gysylltu â'r tîm drwy:

Diogelu Data
Richard Williams
01437 77 6208
Dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth
Katie Mullins, Shirley Madden
01437 77 5798
accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk

Rhyddid Gwybodaeth
Katy Holman
01437 77 5380
FOI@pembrokeshire.gov.uk

Cwynion

Gofal Cymdeithasol
Rachel Powell - Gwasanaethau Oedolion
01437 77 5503
Amanda Davies - Gwasanaethau Plant
01437 77 5275
socialcarecomplaints@pembrokeshire.gov.uk

Pob cwyn arall -
Swyddogion Cyswllt


Aelodau eraill y tîmAlison Evans,

 

 

Cyfeiriad: Ystafell 2G, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

   

ID: 14632 Adolygwyd: 21/3/2017