Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Map y Wefan

Eich Cyngor Gwastraff ac Ailgylchu Cludiant a Strydoedd
Plant ac Ysgolion Cynllunio a'r Amgylchedd Tai a Chymuned
Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw Dyddiadau ac Amserau
Gwneud Taliad Yr Economi a Gyrfaoedd  
ID: 7880 Adolygwyd: 17/11/2014

Active Server Pages error 'ASP 0107'

Data size too large

/content.asp

Size of data being sent in the request is over the allowed limit.