Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Brian y tafarnwr yn derbyn ei fedal

Brian Harries

Cyflwynwyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Brian Harries, tafarnwr o Hwlffordd, sydd wedi codi dros hanner miliwn punt at fyrdd o achosion da drwy'r blynyddoedd.

Cyhoeddwyd y wobr yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines fel cydnabyddiaeth o'i wasanaethau gwirfoddol ac elusennol.

Cyflwynwyd y BEM i Brian, sy'n rhedeg y Bristol Trader, gan Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed, mewn seremoni yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, ddydd Mawrth (18fed Ebrill).

Yn wreiddiol o Dyddewi, mae Brian yn un o gymeriadau adnabyddus Sir Benfro, wedi cynnal ei sioe ei hun ar BBC Radio Cymru'n flaenorol.

Mae'n cyflwyno dwsinau o arwerthiannau elusennol yn rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, nid yn unig yn Sir Benfro ond drwy'r wlad i gyd.

Fel aelod gweithredol o Glwb Rotari Hwlffordd, mae'n arbennig o amlwg am ei waith gyda Prostad Cymru, yn aelod o Pwyllgor Rheoli Cymreig yr elusen ac yn gwasanaethu fel Cadeirydd Cyfeillion Prostad Cymru Sir Benfro.

Sefydliad arall sydd wedi elwa ar sgiliau codi arian yw Brian Tenovus, yr elusen ganser, ynghyd ag apêl Ysbyty Plant Arch Noa yr helpodd godi £150,000 ato.

Y flwyddyn nesaf, bydd Brian yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Sir Benfro, sy'n trefnu Sioe'r Sir bob blwyddyn.

Geiriad
Yn y llun mae Brian gyda'i BEM ynghyd â Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed; Tony Brinsden, Cadeirydd Cyngor Sir Penfro; a'r Cadét Awyr-ringyll Abigail Beckett o Hook, un o Gadetiaid 2017yr Arglwydd Raglaw.

   

ID: 34827 Adolygwyd: 21/4/2017