Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gŵyl gelfyddydol Cymru gyfan yn dod i’r sir

Arts festival

Y Mai hwn fe all pobl dros 50 oed yn Sir Benfro roi cynnig ar weithdai gwneud ffilmiau yn llyfrgelloedd Abergwaun ac Aberdaugleddau.

Mae'n rhan o ŵyl gelfyddydol Cymru gyfan ar gyfer pobl hŷn sy'n cael ei rhedeg gan Age Cymru, yr elusen genedlaethol.  

Erbyn hyn mae gŵyl gelfyddydol y Gwanwyn ar gyfer pobl dros 50 oed yn ei hunfed flwyddyn ar ddeg ac mae'r achlysuron yn llyfrgelloedd Abergwaun ac Aberdaugleddau ymysg 50 o achlysuron sy'n digwydd ledled Cymru yn ystod mis Mai.  

Meddai Laura Evans o Wasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro: "Bydd y gweithdy di-dâl yn galluogi i bobl hŷn ddysgu sut i greu ffilmiau digidol. Bydd Tom Barrance, gwneuthurwr ffilmiau, yn tywys cyfranogwyr trwy elfennau sylfaenol recordio, golygu a chadw ffilm ddigidol.

"Byddai modd defnyddio'r sgiliau hyn i ffilmio achlysuron teuluol neu i gofnodi gwybodaeth am hobïau neu ddiddordebau, efallai gyda'r nod o'i roi ar-lein trwy ddefnyddio YouTube neu lwyfannau eraill.

"Nid oes angen unrhyw brofiad a bydd y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn darparu iPads i'w defnyddio yn y gweithdy."

Mae gŵyl gelfyddydol flynyddol y Gwanwyn ar gyfer pobl dros 50 oed yn hyrwyddo buddiannau celfyddyd i iechyd pobl hŷn.

Mae'n rhoi grantiau i grwpiau ar hyd a lled Cymru i gynnal achlysuron yn ystod mis Mai lle gall pobl hŷn gymryd rhan yn y celfyddydau a gweithgareddau creadigol.

"Fe all rhoi cynnig ar rywbeth newydd a chreadigol gael effaith hir a chadarnhaol", meddai Emma Robinson, cydgysylltydd gŵyl gelfyddydol y Gwanwyn.

"Mae'r achlysuron sy'n cael eu cynnal gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Sir Benfro'n gyfle gwych i bobl dros 50 oed roi cynnig ar wneud ffilmiau, ac rwy'n gobeithio y cânt eu hysbrydoli gan eu profiadau." 

Sefydlodd Age Cymru ŵyl y Gwanwyn yn 2006 gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

  • Bydd y ddau weithdy'n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth 16eg Mai. Bydd gweithdy Aberdaugleddau yn digwydd o 10.30pm i 12.30pm a bydd gweithdy llyfrgell Abergwaun yn digwydd o 2pm i 4pm.
  • Mae angen cadw lle trwy gysylltu â Laura Evans ar 01437 776639 (laura.evans@pembrokeshire.gov.uk) neu Kath Woolcock ar 01437 776098 (kath.woolcock@pembrokeshire.gov.uk).

Geiriad
Ym mis Mai bydd llyfrgelloedd Abergwaun ac Aberdaugleddau'n cynnal gweithdai gwneud ffilmiau.

   

ID: 34828 Adolygwyd: 21/4/2017