Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Y Comisiynydd Plant i annerch y gynhadledd

Y Newyddion Diweddaraf

Comisiynydd Plant Cymru fydd y prif siaradwr mewn cynhadledd yn Hwlffordd yr wythnos nesaf (dydd Mawrth, 2 Mai).

Bydd Sally Holland yn annerch ‘Yr Amser am Newid', sef digwyddiad ar gyfer teuluoedd a gofalwyr plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol ac/neu anabledd.

Bydd y gynhadledd yn yr Archifau yn Prendergast yn cael ei chynnal gan Wasanaethau Partneriaeth Rhieni Cyngor Sir Penfro a bydd yn darparu gweithdai yn ogystal â chyfle i deuluoedd gyfnewid profiadau.

Bydd Sally Holland yn canolbwyntio ar yr effaith y bydd y Mesur Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ei gael pan ddaw i rym erbyn 2019.

I gadw lle yn y gynhadledd - sy'n rhedeg o 9.30 am tan 2.45 pm - ffoniwch 01437 776354 neu e-bostiwch: pps@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

   

ID: 34833 Adolygwyd: 21/4/2017