Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwobr bwysig arall i Ysgol Aberllydan!

Y Newyddion Diweddaraf

Mae un o ysgolion Sir Benfro sy'n gwneud cynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang yn rhan o'r cwricwlwm wedi ennill ail Wobr Mesen.

Cyflwynwyd y wobr i Ysgol Aberllydan gan Mrs Sue Burton o Ardal Gadwraeth Forol Arbennig Sir Benfro.

Caiff y Wobr Mesen ei chyflwyno i ysgolion sy'n dangos ymroddiad parhaus i gynaliadwyedd ac addysg fyd-eang ar ôl ennill Gwobr Aur Ysgolion Cynaliadwy yn gyntaf.

Mae'r ysgol yn rhoi gwerth mawr ar faterion ecolegol a bydd disgyblion yn glanhau'r traeth yn rheolaidd i gadw eu hamgylchedd lleol yn rhydd o sbwriel a chanmolwyd eu gwaith ar y traeth gan Sue yn ystod y seremoni wobrwyo.

Mae cadw'r traeth yn lân nid yn unig yn ffordd o barchu'r amgylchedd lle maent yn byw ond mae'n ffordd wych o ymgorffori cynaliadwyedd yn y dysgu yn ôl Mrs Viv Grey, pennaeth cynorthwyol yr ysgol.

"Byddwn yn defnyddio data a gasglwyd yn ystod glanhau'r traeth i roi cyd-destun i ddisgyblion wrth ddysgu mathemateg ac mae'n prosiect gwastraff electronig yn sail i waith llythrennedd drwy'r ysgol i gyd", meddai.

"Mae disgyblion yn yr ysgol hefyd wedi cymryd rhan mewn ymdrechion i hybu cerdded, sgrialu a beicio i'r ysgol a gwella tiroedd eu hysgol er mwyn bioamrywiaeth," ychwanegodd.

Dywedodd Mr Gareth Lewis, pennaeth yr ysgol, y gall pawb ymfalchïo yn eu hymdrechion i gyflawni'r wobr.

"Mae staff a disgyblion yr ysgol yn haeddu clod enfawr am gyflawni'r wobr hon am yr ail waith.

"Mae'r disgyblion wedi gweithio'n galed ac mae'r gwersi a gawsant wedi yn llawn hwyl a llawn ffeithiau a ffigurau diddorol.

"Nid yn unig mae'r plant yn dysgu am faterion pwysig, maent yn cael rhai sgiliau byw gwerthfawr hefyd wrth gynnal bioamrywiaeth yr ysgol a phentref Aberllydan."

Geiriad
Cyflwynwyd Gwobr Mesen i Ysgol Aberllydan am yr eildro gan Sue Burton, aelod o Ardal Gadwraeth Forol Arbennig Sir Benfro.

Library original 20106 

   

ID: 34896 Adolygwyd: 17/5/2017