Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Wythnos gweithredu ar sŵn

Y Newyddion Diweddaraf

Mae trigolion a busnesau Sir Benfro'n cael eu hannog i ddistewi fel rhan o Wythnos Atal Sŵn sy'n rhedeg o ddydd Llun, Mai 22ain i ddydd Sadwrn, Mai 27ain.

Gwaith Wythnos Atal Sŵn yw tynnu sylw at broblemau sŵn a rhoi atebion trwy weithio gyda'r rhai sy'n ymwneud â'r diwydiant adloniant, hamdden a chroeso ynghyd â chynnig cyngor i drigolion.

Bydd Tîm Trwyddedu a Rheoli Llygredd Cyngor Sir Penfro'n cysylltu â busnesau'n uniongyrchol i helpu ffurfio gwell cysylltiadau gyda chymdogion fel bod mannau cyfarfod yn gallu parhau a ffynnu.

Bydd deiliaid tai'n cael eu hannog hefyd i warchod rhag cŵn yn cyfarth a chofio cymdogion wrth gymdeithasu allan yn eu gerddi. 

"Mae cerddoriaeth fyw'n rhoi mwynhad i lawer ac mae'n rhan o ddiwylliant pobl o bob oed. Fodd bynnag, mae anghydfodau sŵn ynghylch cerddoriaeth fyw rhwng cymdogion yn gyffredin," meddai Nathan Miles, Swyddog Arweiniol Tîm Rheoli Llygredd Cyngor Sir Penfro.

"Mae modd defnyddio Wythnos Atal Sŵn i sicrhau bod mannau cyfarfod a cherddorion yn gymdogion cyfrifol, a bod cymdogion mannau cyfarfod yn derbyn sŵn o fewn rheswm.

"Mae'n ymwneud â meithrin cysylltiadau da."

Fe all y rhai sy'n teimlo effaith sŵn gormodol lawrlwytho Ap Sŵn sy'n ffordd hawdd a chyflym o recordio sŵn sy'n dod yn niwsans. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr Ap Sŵn i'w chael yn www.pembrokeshire.gov.uk/noise

   

ID: 34898 Adolygwyd: 18/5/2017