Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Criced yn y castell yn llwyddiant!

Criced

Cyhoeddwyd gŵyl griced dan naw a gynhaliwyd yng Nghastell Penfro'n llwyddiant.

Yr ŵyl, a drefnwyd gan Chwaraeon Sir Benfro ar y cyd â Chlwb Criced Morgannwg gyda chefnogaeth Valero oedd y cyntaf o'i bath yn y Castell ac fe'i chwaraewyd i hyrwyddo gemau Tlws Pencampwyr yr ICC (Cyngor Criced Rhyngwladol) a fydd yn digwydd yng Nghaerdydd ym mis Mehefin.

Cyfranogodd clybiau criced Creseli, Hwlffordd, Hook, Cilgeti, Lawrenni, Neyland, Saundersfoot a Hendy-gwyn ar Daf yn yr achlysur a ddenodd rhyw 250 o chwaraewyr a chefnogwyr a rhoi gwledd i'r llygaid i'r rhai oedd yn gwylio'n uchel ar furiau'r Castell.

Chwaraeodd bob tîm ddwy gêm gyda phob chwaraewr yn cael potel ddŵr ICC trwy garedigrwydd Mr Dennis Evans, maer y dref, a'i wraig Rita.

Meddai Mark Frost, swyddog cyswllt criced gyda Chlwb Criced Morgannwg "Roeddem yn llawn edmygedd o ymateb clybiau Sir Benfro i'r gwahoddiad a chroeso a pharodrwydd Castell Penfro a'r awdurdod lleol i ddefnyddio'r man cyfarfod rhyfeddol hwn i godi calonnau a meddyliau llawer o bobl ifanc."

Trodd llawer o bobl at Gyfryngau Cymdeithasol i ymateb yn gadarnhaol i'r achlysur, gan gynnwys y canlynol:

‘Rydym yn meddwl bod tinc i griced yn y Castell. Pryd gawn ni ddod yn ôl?' oedd un sylw, gydag un arall yn ddweud:

‘Y fath leoliad i ŵyl Dan 9 Tlws Pencampwyr ICC Sir Benfro! Gweddnewid tiroedd Castell Penfro! Dyfodol criced iau.'

Mae Martin Jones, swyddog datblygu criced Chwaraeon Sir Benfro, wedi cadarnhau y bydd yr achlysur yn cael ei gynnal eto'r flwyddyn nesaf gyda dyddiad i'w benderfynu.

Ychwanegodd bod yr achlysur wedi mynd y tu hwnt i'w ddisgwyliadau.

"Mae'r lleoliad yn cynnig ei hun i ddigwyddiadau o'r fath ac rwy'n ddiolchgar i Jon Williams, rheolwr Ymddiriedolaeth Castell Penfro, a Carys Mills a helpodd fi ei drefnu. Roedd yn achlysur bendigedig.

"Mwynhaodd pawb eu hunain a dyna oedd diben yr ŵyl oherwydd bod criced â phopeth i wneud â hwyl, mwynhad a chymryd rhan.

Geiriad

Uchod
Cyfranogodd rhyw 250 o chwaraewyr a gwylwyr yn yr achlysur.

Isod
Dyna wledd i'r llygaid. Criced yng Nghastell Penfro yn uchel o furiau'r Castell (ffotograff trwy garedigrwydd Clwb Criced Hendy-gwyn ar Daf).

Library original 20108 

   

ID: 34899 Adolygwyd: 18/5/2017