Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Libi yn rownd derfynol pêl-fasged cadair olwyn

Yn y llun maer chwaraewr pl-fasged cadair olwyn Libi Phillips o Spittal

Mae merch ysgol un ar ddeg oed o Spittal wedi cael ei llongyfarch am gyrraedd rownd derfynol Pemcampwriaeth Ieuencitd Pêl-Fasged Cadair Olwyn Cenedlaethol Prydain.

Roedd Libi Phillips yn rhan o dîm pêl-fasged cadair olwyn Dan 15 Cymru, gan chwarae yn y bencampwriaeth yn Arena Prifysgol Caerwrangon (University of Worcester Arena).

Fe wnaethon nhw golli o drwch blewyn yn y ffeinal o dri phwynt yn erbyn De-ddwyrain Lloegr - ond fe'u canmolwyd am fod y tîm cyntaf o Gymru i ennill medal yn y bencampwriaeth genedlaethol.

Dywedodd Angela Miles, swyddog chwaraeon anabledd Sir Benfro: "Mae hwn yn gamp aruthrol i Libi sydd ond wedi bod yn chwarae'r gêm ers ychydig dros dair blynedd.

"Hi oedd aelod ieuengaf y tîm, ac mae ganddi bedair blynedd i ddatblygu yn y grŵp oedran hwn."

Pennawd
Yn y llun mae'r chwaraewr pêl-fasged cadair olwyn Libi Phillips o Spittal.  

ID: 35137 Adolygwyd: 11/8/2017