Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Datganiadau - Cyfredol

27/04/2017 - Gwella llwybrau troed
Gwnaed gwelliannau ar 13.6 cilomedr o Lwybr y Landsger o Bont Canaston i Efailwen....
27/04/2017 - Côr yn canu yn y siambr
Canodd un o gorau merched blaenllaw Sir Benfro yn Neuadd y Sir yn ddiweddar fel gwesteion y Cynghorydd Tony Brinsden, Cadeirydd Cyngor Sir Penfro....
27/04/2017 - Cwmni lleol ar fin ymosod ar Dragons’ Den Cymru
Cyrhaeddodd VehoGroup - cwmni technoleg o Sir Benfro yng Nghanolfan Arloesedd y Bont yn Noc Penfro - y rhestr fer mewn achlysur tebyg i Dragons` Den....
27/04/2017 - Arddangosfa newydd ym Maenordy Scolton
Os ewch chi i lawr i Faenordy Scolton efallai y gwelwch chi ryfeddodau prin, rhyfedd a phrydferth o fyd natur yn y tŷ....
24/04/2017 - Derbyniadau i ysgolion meithrin
Caiff rhieni plant ifanc eu hatgoffa y bydd angen iddynt wneud cais ysgrifenedig os hoffent i`w plant ...
21/04/2017 - Y Comisiynydd Plant i annerch y gynhadledd
Comisiynydd Plant Cymru fydd y prif siaradwr mewn cynhadledd yn Hwlffordd yr wythnos nesaf (dydd Mawrth, 2 Mai)....
21/04/2017 - Llwybrau i gyfle’n dathlu blwyddyn gyntaf
Mae prosiect seiliedig yn Aberdaugleddau sy`n rhoi dewis o wahanol brofiadau galwedigaethol i bobl ifanc ...
21/04/2017 - U3A Sir Benfro ar gylchdaith o astudiaethau lleol newydd
Yr adran Astudiaethau Lleol newydd yn Archifdy Sir Benfro, y ganolfan sy`n gofalu am ddiwylliant, hanes ...
21/04/2017 - Tîm criced merched dan 13 yn glod i’w hysgol
Llongyfarchwyd tîm criced merched dan 13 Ysgol Tasker Milward am gyrraedd rownd gynderfynol cystadleuaeth ...
20/04/2017 - Gŵyl gelfyddydol Cymru gyfan yn dod i’r sir
Y Mai hwn fe all pobl dros 50 oed yn Sir Benfro roi cynnig ar weithdai gwneud ffilmiau yn llyfrgelloedd Abergwaun ac Aberdaugleddau....
20/04/2017 - Brian y tafarnwr yn derbyn ei fedal
Cyflwynwyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Brian Harries, tafarnwr o Hwlffordd, sydd wedi codi dros ...
20/04/2017 - Dathliad dwbl tad a mab
Pan gyflwynwyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Martyn Williams, athro wedi ymddeol, am ei waith elusennol ...
11/04/2017 - Gwobr i nwyddau trydanol newydd fydd yn pweru cymunedau yn Sir Benfro
Mae grwpiau cymunedol, ysgolion ac achosion da ledled Sir Benfro`n cael cyfle i ennill gwerth £500 ...
11/04/2017 - Mynd mawr ar holl sêr!
Fe all rhieni sy`n dymuno i`w plant ymuno â menter griced gyffrous newydd wneud hynny trwy glic llygoden....
11/04/2017 - Merched Greenhill yn colli o drwch blewyn!
Methodd tîm criced merched Ysgol Greenhill U15 ennill rownd Cymru o`r twrnamaint criced dan do ...
11/04/2017 - Annog mamau beichiog i gael rhai go iawn
Fe all mamau beichiog sy`n ystyried defnyddio clytiau go iawn gyda`u babanod ddysgu mwy yn Ysbyty Cynenedigol ...
10/04/2017 - Achlysuron newydd yn lansio gŵyl bysgod boblogaidd!
Bydd un o wyliau mwyaf bywiog ac unigryw Cymru - Gŵyl Wythnos Bysgod Sir Benfro - yn cael ei chynnal ...
10/04/2017 - Pobl ifanc yn cael profiad o grefft croeso
Cafodd pobl ifanc brofiad o weithio yn y fasnach groeso leol a chanllawiau gwerthfawr dros ben gan staff ...
07/04/2017 - Etholiadau’n dynesu
Erbyn hyn caewyd enwebiadau ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol sydd i`w cynnal ar 4ydd Mai....
07/04/2017 - Ysgolion Aberdaugleddau’n cydweithredu i godi safonau llythrennedd
Tynnwyd sylw at brosiect arloesol a chydweithredol i wella sgiliau darllen disgyblion yn Ysgol Gyfun ...

Chwiliwch am ragor o Ddatganiadau

 
 
ID: 9936 Adolygwyd: 8/2/2017