Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Datganiadau - Cyfredol

23/06/2017 - Hwb o £15,000 i fentrwyr ifanc
Mae menter ieuenctid Sir Benfro wedi derbyn hwb o £15,000, diolch i rodd hael gan Menter Busnes ...
23/06/2017 - Canmoliaeth i ŵyl dysgwyr Cymraeg
Cynhaliwyd Gŵyl Dysgwyr Cymraeg ym Maenordy Scolton ddydd Sadwrn diwethaf, lle daeth disgyblion ...
22/06/2017 - Ras am fywyd Ysgol Bro Cleddau yn codi dros £3,750!
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Bro Cleddau wedi codi £3,753....
22/06/2017 - Gwobr eco aur i Ysgol Clydau!
Mae Ysgol Clydau yn Nhegryn wedi cael ei chanmol am gyflawni Gwobr Aur Ysgolion Cynaliadwy....
20/06/2017 - Jamieson yn ennill medal aur
Mae dyn lleol, Robert Jamieson, wedi ennill medal Aur arall yn ddiweddar yn adran 6 y Gynghrair Saethu Acoustic Cenedlaethol....
20/06/2017 - Lluoedd arfog yn codi baner
Bu aelodau`r lluoedd arfog, cyn-filwyr a chynrychiolwyr o`r Lleng Brydeinig Frenhinol yn ymgynnull y ...
19/06/2017 - Dathlu dysgu yn yr awyr agored!
Daeth ysgolion ledled Sir Benfro ynghyd yn Orielton Field Studies Centre i ddathlu`r awyr agored yn fan dysgu....
19/06/2017 - Gweithdy drymiau yn ysbrydoli cerddorion ifanc!
Aeth drymwyr ifanc lleol i weithdy drymiau ysbrydoledig yn ddiweddar, diolch i Wasanaeth Cerdd Sir Benfro....
19/06/2017 - Defnyddwyr yn cael eu cynghori i fod yn wyliadwrus
Mae swyddogion Safonau Masnach yng Nghyngor Sir Penfro yn cynghori defnyddwyr i fod yn ofalus, yn dilyn ...
19/06/2017 - Amser paratoi ar gyfer Wythnos Bysgod Sir Benfro ragorol arall!
Mae`n llawn pysgod, mae`n llawn hwyl, ac mae yma! Mae Wythnos Bysgod Sir Benfro`n bwrw i`r dŵr ...
19/06/2017 - Gweithdy drymiau yn ysbrydoli cerddorion ifanc!
Aeth drymwyr ifanc lleol i weithdy drymiau ysbrydoledig yn ddiweddar, diolch i Wasanaeth Cerdd Sir Benfro....
16/06/2017 - Ysgol Redhill yn ymweld â Neuadd y Sir
Yr wythnos hon bu disgyblion o Ysgol Baratoi Redhill yn Hwlffordd ar daith dywys o amgylch Neuadd y Sir, gyda Chadeirydd Cyngor Sir Penfro, y Cyngh....
16/06/2017 - Chwifio`r Faner
Yn y llun gwelir dau aelod o Gabinet newydd y Cyngor Sir yn dathlu llwyddiant Sir Benfro yng Ngwobrau blynyddol Arfordir Cymru....
16/06/2017 - Plant yn mwynhau darllen gyda Chŵn Darllen yn y llyfrgell
Mae plant wedi bod yn cymryd rhan mewn sesiynau darllen arbennig gyda Chŵn Darllen yn Llyfrgell ...
15/06/2017 - Ysbrydoli awduron ifanc yn Llyfrgell Dinbych-y-pysgod
Gall awduron ifanc berffeithio ei sgiliau mewn digwyddiad arbennig a gynhelir yn Llyfrgell Dinbych-y-pysgod y mis hwn....
14/06/2017 - Y llwyddiant cyntaf o`i fath yn y sir i Ysgol Gynradd Gymunedol Tavernspite!
Cyflwynwyd Ysgol Gynradd Gymunedol Tavernspite gyda`u trydedd Gwobr Mesen Ysgolion Cynaliadwy yn ddiweddar....
14/06/2017 - Cyhoeddi pennaeth newydd
Mae pennaeth cyntaf yr Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir newydd, fydd yn gwasanaethu penrhyn Tyddewi wedi cael ei benodi....
13/06/2017 - Torri coed yn Ninbych-y-pysgod
Ar ôl archwilio`r coed castan ar hyd Mur y Dref, Rhodfa`r De, Dinbych-y-pysgod, penderfynwyd bod ...
13/06/2017 - Rhybuddio ynghylch peryglon tombstoning
Cafodd disgyblion ysgolion uwchradd Sir Benfro gyfle i ddysgu am beryglon ‘tombstoning` mewn digwyddiad ...
12/06/2017 - Cyfarfod Cyntaf o`r cabinet newydd
Bydd cyfarfod cyntaf Cabinet newydd Cyngor Sir Penfro yn cymryd lle heddiw (Dydd Llun, 12 Mehefin)Mae`r ...

Chwiliwch am ragor o Ddatganiadau

 
 
ID: 9936 Adolygwyd: 8/2/2017