Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cyllideb y Cyngor ac Adroddiadau Cyfannol

Amlinellir strategaeth ariannol gyffredinol y Cyngor yn ei Gynllun Ariannol Tymor Canolig.

Hefyd mae gennym strategaeth sy'n amlinellu ein dull o ddal a defnyddio cronfeydd.

CATC a SDDC

Caiff cyllideb flynyddol y Cyngor ei sefydlu gan Gyngor llawn ym mis Mawrth bob blwyddyn.

Cynhyrchir adroddiad monitro integredig ar gyfer Cabinet y Cyngor ar ddiwedd pob chwarter.

Gallwch ddod o hyd i fanylion y gyllideb ac adroddiadau monitro integredig ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol drwy ddilyn y ddolen isod:

   

ID: 34351 Adolygwyd: 23/3/2017