Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dweud eich Dweud - Ymgynghoriadau Cyfredol

Statws: Cyfredol
Eiddo gwag hirdymorCaiff eiddo domestig gwag hirdymor ei ddiffinio fel eiddo sy`n wag ac yn ddigelfi am gyfnod parhaus o flwyddyn o leiaf....
Cyfnod Ymgynghoriad: 16/08/17 -  18/09/17

Statws: Cyfredol
Mae cerbyd a dynnir gan geffyl sy`n gweithredu ar lwybr rhagnodedig ac sy`n cario teithwyr am brisiau ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 07/08/17 -  22/09/17

Statws: Cyfredol
Mae Cyngor Sir Benfro (yn dilyn ymgynghoriad cychwynnol o gasglu syniadau a safbwyntiau ddechrau`r flwyddyn) ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 21/07/2017 -  20/10/2017

Statws: Cyfredol
 Arolwg Cenedlaethol o Chwarae ar gyfer Diwrnod Chwarae 2017  Mae`r ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 14/07/2017 -  31/08/2017

Statws: Cyfredol
Galwch heibio un o`n sesiynau agored i gael gwybod mwy, i holi a rhoi ymateb neu i gwblhau arolwg....
Cyfnod Ymgynghoriad: 05/07/17 -  02/10/17

Statws: Cyfredol
Hoffem gael eich barn am y newidiadau rydym yn ystyried eu gwneud i`n Taliadau Gwasanaethau Cymdeithasol....
Cyfnod Ymgynghoriad: 05/07/2017 -  02/10/2017

Statws: Cyfredol
A wyddech chi ein bod ni, fel Gwasanaeth, wedi arbed £9 miliwn - bron 20% o`n cyllideb, er 2006?A ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 30/05/2017 -  30/05/2018


 
ID: 11126 Adolygwyd: 14/8/2017