Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dweud eich Dweud - Ymgynghoriadau Cyfredol

Statws: Cyfredol
Mae dyletswydd statudol ar Gyngor Sir Penfro i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn ei ardal ac ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 13/02/17 -  03/04/17

Statws: Cyfredol
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/02/17 -  20/03/17

Statws: Cyfredol
Gofynnir am farn y cyhoedd ar ddewisiadau newydd ar gyfer ffordd yr A487 yn Niwgwl....
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/02/17 -  20/03/17

Statws: Cyfredol
Mae polisi dyrannu Gosod Tai trwy Ddewis wedi`i weithredu yn Sir Benfro ers 2006....
Cyfnod Ymgynghoriad: 01/02/17 -  17/03/17

Statws: Cyfredol
Mae`r dystiolaeth o adolygiadau ac ymgyngoriadau rhagarweiniol a gynhaliwyd yn ystod y ddwy flynedd ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 09/01/17 -  28/02/17

Statws: Cyfredol
Sir Benfro yn Dysgu yw darparwr dysgu i oedolion Cyngor Sir Penfro gyda chyrsiau mewn lleoliadau ar draws y sir....
Cyfnod Ymgynghoriad: 07/09/16 -  28/02/17


 
ID: 11126 Adolygwyd: 13/2/2017