Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dweud eich Dweud - Ymgynghoriadau Cyfredol

Statws: Cyfredol
Fel gyda phob awdurdod lleol yng Nghymru, mae Cyngor Sir Penfro`n wynebu pwysau ariannol parhaus o ganlyniad ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 14/09/17 -  27/10/17

Statws: Cyfredol
Mae Sir Benfro yn Dysgu yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu i oedolion ledled Sir Benfro, gan gynnwys sawl cwrs Cymraeg i Oedolion....
Cyfnod Ymgynghoriad: 12/09/17 -  12/12/17

Statws: Cyfredol
EIN DULL Ym mis Rhagfyr 2016, bu ymarfer ymgynghori cyhoeddus y Cyngor (Dweud eich Dweud am Ein Dyfodol) ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 11/09/17 -  27/10/17

Statws: Cyfredol
Mae cerbyd a dynnir gan geffyl sy`n gweithredu ar lwybr rhagnodedig ac sy`n cario teithwyr am brisiau ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 07/08/17 -  22/09/17

Statws: Cyfredol
Mae Cyngor Sir Benfro (yn dilyn ymgynghoriad cychwynnol o gasglu syniadau a safbwyntiau ddechrau`r flwyddyn) ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 21/07/2017 -  20/10/2017

Statws: Cyfredol
Hoffem gael eich barn am y newidiadau rydym yn ystyried eu gwneud i`n Taliadau Gwasanaethau Cymdeithasol....
Cyfnod Ymgynghoriad: 05/07/2017 -  02/10/2017

Statws: Cyfredol
A wyddech chi ein bod ni, fel Gwasanaeth, wedi arbed £9 miliwn - bron 20% o`n cyllideb, er 2006?A ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 30/05/2017 -  30/05/2018


 
ID: 11126 Adolygwyd: 12/9/2017