Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dweud eich Dweud - Ymgynghoriadau Cyfredol

Statws: Cyfredol
Cyfnod Ymgynghoriad: 14/03/17 -  01/05/17

Statws: Cyfredol
Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn gosod dyletswydd statudol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i ddarparu ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/03/2017 -  30/03/2017

Statws: Cyfredol
Mae dyletswydd statudol ar Gyngor Sir Penfro i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn ei ardal ac ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 13/02/17 -  03/04/17


 
ID: 11126 Adolygwyd: 17/3/2017