Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Gwneud cais am dy


Gwneud cais am gartref

|

Mae’r modd y mae tai’r Cyngor ac eiddo’r cymdeithasau tai yn cael eu dyrannu wedi newid. Mae cartrefi’n cael eu gosod nawr trwy’r cynllun CartrefiDewisedig@SirBenfro.

Ydych chi’n ystyried gwneud cais am gartref gydag unrhyw un o’r darparwyr tai hyn?

Cyngor Sir Penfro
Cymdeithas Tai Sir Benfro
Tai Wales and West

I gael ffurflen gais a nodiadau cyfarwyddyd, ewch at www.choicehomespembrokeshire.org (Mewn ffenest newydd). Fel arall gallwch e-bostio CBL@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio un o’r darparwyr tai (rhifau isod).

Pan fyddwch chi wedi dychwelyd y ffurflen byddwch yn derbyn pecyn aelodaeth sy’n egluro sut i wneud cais am eiddo sydd ar gael i’w gosod.

Dolenni Defnyddiol:
www.choicehomespembrokeshire.org (Mewn ffenest newydd)
CartrefiDewisedig SirBenfro
Rheoli Tai - Ailosod Tai Cyngor

Siarterau'r Cwsmer - Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan ein gwasanaeth
Cartrefi Dewisedig SirBenfro

Gwybodaeth ar gyfer cysylltu:

Rydych chi’n gallu cysylltu ag unrhyw un o’r darparwyr tai hyn:

Cyngor Sir Penfro – 01437 764551
Cymdeithas Tai Sir Benfro – 01437 763688
Tai Wales and West  – 01239 712000

E-bost: CBL@pembrokeshire.gov.uk

 ID: 13213   Adolygwyd: 8/2/2017

Dolenni Perthnasol

» Beth yw cyfnewid cilyddol?

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Tai a Chymuned
Y TÓm Cynghori ac Atal Digartrefedd
Gwneud cais am dy
Budd-daliadau Tai
Tenantiaid Cyngor a Thai Cyngor
Cefnogi Pobl
Cefnogi Pobl Canolbarth/Gorllewin
Safleoedd Sipsiwn
Tai Preifat
Gerddi ar Osod


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro