Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Tai'r Sector Preifat

Mae tîm Tai'r Sector Preifat wedi cael ei ddodi mewn tair uned ar wahân, sy'n ymdrin ag:

  • Addasiadau ar gyfer pobl ag anabledd mewn eiddo cyhoeddus a phreifat
  • Safonau Tai'r Sector Preifat, gorfodaeth a thrwyddedu
  • Adnewyddu ardal, diogelwch y cartref, ynni, grantiau a benthyciadau 'aros yno'

Yn ogystal â hyn, caiff rhai gwasanaethau asesu eu darparu ar gyfer yr henoed a phobl ag anabledd.

Mae gwasanaethau ar gael ar gyfer:

  • Pobl ag anabledd sy'n byw yn nhai'r sector preifat
  • Tenantiaid y Cyngor sydd angen addasiadau i'w cartrefi
  • Perchenogion preswyl
  • Tenantiaid y sector preifat
  • Landlordiaid
  • Asiantau a chontractwyr

Strategaeth Adnewyddu`r Sector Preifat 2011-2016  

Private Sector Housing/Tai'r Sector Preifat
Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro
1I North Wing/1I Adain y Gogledd
County Hall / Neuadd Y Sir
Haverfordwest / Hwlffordd
Pembrokeshire / Sir Benfro
SA61 1TP
Ffn: 01437 764551
ID: 13303 Adolygwyd: 22/6/2017