Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gofal Plant - Cyflwyniad

plant

Yn ein barn ni, mae gyda’r holl blant a phobl ifanc yn Sir Benfro hawl i fod mewn iechyd da - o ran y meddwl a’r corff.  Ein dyletswydd gyfreithiol ni yw eu gwarchod rhag cael eu niweidio a’u hesgeuluso, sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel, a chynnig cymorth i rieni a gofalyddion.

Yn y rhan hon fe gewch wybodaeth am wasanaethau gofal plant i blant a phobl ifanc.  Bwriad y gwasanaethau hyn yw rhoi cymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sydd mewn angen.  Rydym yma i’ch cynorthwyo chi, ac os oes modd yn y byd byddwn yn ceisio darparu gwasanaethau er mwyn i blant a phobl ifanc allu aros gyda’u teuluoedd.  

ID: 14219 Adolygwyd: 11/2/2015

Dolenni Perthnasol