Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaethau Gofal yn y Gymuned

Cymorth i fyw yn anibynnol

Ar ryw adeg yn eu bywydau mae nifer o bobl yn teimlo bod angen cymorth a chefnogaeth arnynt ymdopi â gofynion bywyd bob dydd. Rydym yn cydnabod bod gan bob unigolyn ei amgylchiadau a’r gofynion penodol. Bwriad gofal yn y gymuned yw galluogi pobl i fyw mor anibynnol â phosib ac i ddiogelu’r rheiny sy’n agored i niwed.

Rydym yn darparu cefnogaeth i bobl dros 18 oed sydd yn anabl, yn hŷn neu’n anhwylus. Cynigir y gefnogaeth naill ai’n uniongyrchol gennym ni neu gan asiantaethau preifat neu wirfoddol. Rydym yn cydnabod mai teuluoedd a chyfeillion sy’n aml yn darparu’r gofal mwyaf yn y gymuned ac fe’u gelwir yn aml yn gynhalwyr. Gallwn hefyd gynnig cefnogaeth i gynhalwyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Canolfan Gysylltu
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ffacs: 01437 776492

E-bost: contactcentre@pembrokeshire.gov.uk
 

ID: 15626 Adolygwyd: 13/6/2014