Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Cynllun Comisiynu


Cynllun Comisiynu i Bobl Hŷn 2011 - 2016

|

Gwasanaethau i Bobl Hŷn 2011 - 2016

Mae'r Cynllun yn nodi'r ffyrdd y caiff penderfyniadau eu gwneud am y gwasanaethau sydd eu hangen i fodloni anghenion gofal cymdeithasol poblogaeth Sir Benfro yn ystod y pum mlynedd nesaf. Caiff y cynllun hwn ei adolygu a'i ddiweddaru'n flynyddol i sicrhau bod ein bwriadau comisiynu yn parhau'n berthnasol i anghenion ein poblogaeth. 

Data ac Ystadegauír Cynllun Comisiynu Pobl Hŷn (lawrlwytho 734k)

Cynllun Comisiynu Pobl 2011-16 (lawrlwytho 354k)

Cynllun Gweithredu Comisiynu 2011-2016 Gweithred (lawrlwytho 311k)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y cynllun, cysylltwch â:


Jean Davies

Rheolwr Polisi, Cynllunio a Newid - Gofal Cymunedol
Gwasanaethau Cymdeithasol
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 775346
e-bost: Jean.davies@pembrokeshire.gov.ukID: 23615   Adolygwyd: 11/2/2016

Dolenni Perthnasol

» Llawn Bywyd yn 50 Plws

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd
Gwasanaethau Oedolion
Gofal Ar Gael yn Deg
Asesiadau
Adolygon
Anabledd Corfforol a Synhwyrol
Amddiffyniad Oedolion
Anableddau Dysgu
Problemau Iechyd Meddyliol
Cefnogaeth yn y Cartref
Trefn Apeliadau
Cynllun Comisiynu


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2016 Cyngor Sir Penfro