Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Rheoli Adeiladu

Yr adran Rheoli Adeiladu sy’n delio â cheisiadau a gyflwynwyd o ran Rheoliadau Adeiladu a gyda dymchwel ac adeileddau peryglus.

Y Senedd sy’n cymeradwyo Rheoliadau Adeiladu ac maent yn delio â safonau gofynnol gwaith dylunio ac adeiladu ar gyfer codi adeiladau domestig, masnachol a diwydiannol. Yn ogystal, maent yn diffinio’r hyn sy’n cael ei ystyried yn ‘waith adeiladu’ a’r trefnau ar gyfer sicrhau ei fod yn cyrraedd y safonau a bennwyd.

Yn yr adran hon fe welwch y canlynol:

  • Rhagor o gyfarwyddyd ar reoliadau adeiladu
  • Cyngor ar yr angen i wneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu
  • Gwybodaeth am sut i wneud cais a lawrlwytho ffurflenni cais.

Chwilio am Gais Rheoli Adeiladu (Mewn ffenest newydd)

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2013  

ID: 4945 Adolygwyd: 7/1/2016