Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Eiddo

Mae'r adran Eiddo yw deiliad y tir y Cyngor ac mae'n gyfrifol am wasanaethau gan gynnwys:

 • Arwerthiannau tir ac adeiladau dros ben y Cyngor
 • Rhoi tir ac adeiladau'r Cyngor ar osod
 • Rheoli unedau diwydiannol a masnachol y Cyngor
 • Cynllunio strategol asedau eiddo'r Cyngor Strategic Asset Management Plan
 • Caffael tir ac adeiladau gan gynnwys Prynu Gorfodol a Digolledu
 • Prisio eiddo'r Cyngor gan gynnwys prisio tai Hawl i Brynu a phrisio asedau ar gyfer y gofrestr asedau
 • Rheoli Portffolio Ffermydd y Sir, tir pori a lotments
 • Rheoli'r marchnadoedd dan do yn Ninbych-y-pysgod, Hwlffordd, Abergwaun a Doc Penfro
 • Rheoli Maes Awyr Hwlffordd
 • Rheoli Harbwrs Dinbych-y-pysgod ac Abergwaun
 • Cynnal a chadw cofnodion eiddo ac ymholiadau ynghylch perchnogaeth y Cyngor
 • Cyngor ynghylch materion eiddo'r Cyngor
 • Llechfeddiannu tir y Cyngor

   

ID: 11152 Adolygwyd: 24/1/2017