Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Iechyd yr Amgylchedd

Mae gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd yn cynnwys Diogelwch a Safonau Bwyd, Rheoli Clefydau Heintus, Iechyd a Diogelwch, Trwyddedu, Rheoli Llygredd Masnachol, Monitro’r Amgylchedd, Iechyd Porthladd, Rheoli Cŵn, Rheoli Pla ac Iechyd y Cyhoedd.

Nodau Adran Iechyd yr Amgylchedd yw:

Darparu gwasanaeth rheoleiddio, monitro a chynghori, sy’n canolbwyntio ar ansawdd a chwsmeriaid, ar gyfer busnesau a defnyddwyr, gyda’r amcan o sicrhau iechyd yr amgylchedd. Yn ogystal â gorfodi yn unol â pholisi gorfodi a gyhoeddwyd, bydd cefnogaeth ataliol ar gael i fusnesau i gydymffurfio â gofynion, a chyngor ynglŷn ag arfer gorau.

Gweithio gyda darparwyr eraill lle bo hynny’n bosibl, i gyflwyno dull cyfannol o ymdrin â chyflwyno gwasanaethau.

Wrth geisio cyflawni’r nodau hyn, bydd ein dull o weithredu yn cydymffurfio ag arweiniad swyddfa’r cabinet i reoli perfformiad mewn iechyd amgylcheddol a safonau masnach trwy weithredu’r cymysgedd gorfodi - addysg, casglu cydwybodaeth, archwiliadau arferol ac ymateb i ofynion cwsmeriaid.  

ID: 5402 Adolygwyd: 9/11/2016