Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Trwyddedu

Mae'r Tîm Trwyddedu yn dosbarthu trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni ar gyfer llawer o wahanol weithgareddau gyda'r nod o sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Heddlu Dyfed Powys Unwaith y bydd trwydded wedi ei dosbarthu, rydym yn ymweld ag adeiladau trwyddedig i'w harchwilio ac yn archwilio cerbydau trwyddedig. Rydym yn gweithio law yn llaw â:

i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â thelerau ac amodau trwyddedau yn ogystal â deddfwriaeth berthnasol arall. Mae gennym hefyd systemau monitro i ddarganfod ac atal gweithgareddau didrwydded.

Yn ogystal â’r gwaith gorfodi hwn, rydym yn cymryd rhan hefyd mewn mentrau addysg a gwybodaeth ar gyfer trwyddedigion a'u gweithwyr i hybu eu hymwybyddiaeth o faterion diogelwch cyhoeddus.
I gael gwybodaeth a ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau a hawlenni penodol, dewiswch y cysylltiad priodol os gwelwch yn dda.

I gael rhagor o wybodaeth/cyngor ar unrhyw beth uchod mae croeso i chi alw:

  • Trwyddedu 01437 764551

Oriau Agor:

Dydd Llun:        9am-4pm

Dydd Mawrth:    9am-4pm

Dydd Mercher:   9am-4pm

Dydd Iau:         9am-4pm

Dydd Gwener:    9am-4pm

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar bob adeg ac er ein bod yn anelu at ymdrin â'r swyddfa rhwng 9am a 5pm efallai na fyddwn bob amser yn cysylltu â dros y ffôn. I roi gwybod am ddigwyddiad argyfwng ffoniwch 01437 764551.

Dylid cyfeirio pob ffurflen gais / llythyr i'r:

Adran Diogelwch Cyhoeddus
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP 

   

Public Protection Division
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
ID: 5371 Adolygwyd: 28/3/2017