Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwneud Cais am Swydd Wag

Mae'n rhwydd iawn.  Gallwch lanw ein Ffurflen Gais Ar-lein a'i chyflwyno'n electronig - mae'r ffurflen wedi'i hatodi i bob swydd - neu fel arall gallwch lawrlwytho'r ffurflen a'i chyflwyno ar ffurf copi caled.  Os cewch chi unrhyw broblemau gyda'r opsiynau hyn byddwch cystal â ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01437 764551 er mwyn cael copi caled. 

Cofiwch nad ydym yn derbyn CV. Er na fyddwn ni'n cydnabod derbyn ceisiadau, byddwn wastad yn ysgrifennu at yr ymgeiswyr er mwyn cadarnhau beth yw canlyniad eu ceisiadau.

Fel arall gallwch anfon unrhyw ymholiadau at recruitment@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 11040 Adolygwyd: 18/1/2017

Dolenni Perthnasol