Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Gwaith ar Gael

Chwiliwch am Allweddair

Mae 29 swydd agor

Mewngofnodiwch i adfer cais ar lein sy`n bodoli`n barod neu ddewiswch swydd wag isod

Cynorthwyydd Pobl Ifanc 1570-8502
Ardal Hwlffordd
Closing Date: 23/03/2017, Heddiw

Athro Cyfnod Sylfaen - Ysgol Gynradd VC Cleddau Reach 1570-8500
Cleddau Reach School
Closing Date: 23/03/2017, Heddiw

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Gynradd VC Cleddau Reach 1570-8501
Cleddau Reach School
Closing Date: 23/03/2017, Heddiw

Swyddog ar Ddyletswydd ? Canolfannau Hamdden Penfro 1571-8510
Canolfan Hamdden Penfro, Penfro, Sir Benfro
Closing Date: 24/03/2017, Yfory

Ysgogydd Pobl Ifanc ? Chwaraeon Anabledd Cymru 1570-8495
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 24/03/2017, Yfory

Gweithiwr Cymdeithasol / Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy - TIMC a Tu Allan i Oriau 1570-8358
Canolfan Bro Cerwyn, Ffordd Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro
Closing Date: 24/03/2017, Yfory

Cynorthwyydd Hamdden / Achubwr Bywydau - Canolfannau Hamdden Hwllfordd 1571-8509
Canolfan Hamdden Hwlffordd, St Thomas Green, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1QX
Closing Date: 26/03/2017, Mewn 3 diwrnod.

Gweithiwr Cymdeithasol - T?Lleoli Teuluoedd 1571-8511
Argyle Street, Doc Penfro
Closing Date: 28/03/2017, Mewn 5 diwrnod.

Pwyllgor Archwilio ? Penodi Aelod Lleyg 1571-8513
Pembrokeshire Area
Closing Date: 29/03/2017, Mewn 6 diwrnod.

Goruchwylydd Amser Cinio ? Ysgol GS Arberth 1571-8519
Ysgol GS Arberth, Jesse Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7FE
Closing Date: 30/03/2017, Mewn 7 diwrnod.

Warden Achlysurol i Hostel y Digartref - Riverside 1571-8520
Riverside Hostel, Woodbine Terrace, Penfro, Sir Benfro, SA71 4PQ
Closing Date: 30/03/2017, Mewn 7 diwrnod.

Goruchwylydd Amser Cinio ? Ysgol Glannau Gwaun 1571-8518  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol Glannau Gwaun, Abergwaun
Closing Date: 30/03/2017, Mewn 7 diwrnod.

Gofalwr - Ysgol Gatholig Sant Ffransis 1572-8530
Ysgol Gatholig St Francis, Ffordd Priordy, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 2EE
Closing Date: 30/03/2017, Mewn 7 diwrnod.

Goruchwylydd Amser Cinio ? Ysgol Gynradd Llandyfai 1571-8514  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol GS Llandyf?
Closing Date: 31/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu - Ysgol Gynradd Llandyfai 1571-8515  Ceisiadau Uniongyrchol
Ysgol GS Llandyf?
Closing Date: 31/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Syrfewyr Siartredig 1572-8516
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 31/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Athro Addysg Grefyddol - Ysgol Dewi Sant 1572-8523
Ysgol Dewi Sant, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6QH
Closing Date: 31/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Athro Bwyd a Maetheg - Ysgol Dewi sant 1572-8524
Ysgol Dewi Sant, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6QH
Closing Date: 31/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Athro Saesneg - Ysgol Dewi Sant 1572-8525
Ysgol Dewi Sant, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6QH
Closing Date: 31/03/2017, Mewn 8 diwrnod.

Gofalwr Cyflenwol ? Ysgol Arberth 1572-8526
Ysgol GS Arberth, Jesse Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7FE
Closing Date: 03/04/2017, Mewn 11 diwrnod.

Goruchwylydd Amser Cinio ? Ysgol Glan Cleddau 1572-8527
Ysgol Glan Cleddau, Ger Portfield, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1BS
Closing Date: 03/04/2017, Mewn 11 diwrnod.

Cynorthwyydd Canolfan Groeso Tymhorol - Dinbich-y-pysgod 1572-8521
Canolfan Croeso Dinbych-y-pysgod
Closing Date: 03/04/2017, Mewn 11 diwrnod.

Cynorthwyydd Canolfan Groeso Tymhorol - Abergwaun 1572-8522
Ardal Abergwaun
Closing Date: 03/04/2017, Mewn 11 diwrnod.

Gweithiwr Cymdeithasol - T?Asesu Gofal Plant 1572-8517
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 05/04/2017, Mewn 13 diwrnod.

Athro/awes Dosbarth ? Ysgol i Fabanod ac Ysgol Feithrin The Meads 1572-8531
Ysgol GSB Y Meads, Ffordd Priordy, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 2EE
Closing Date: 07/04/2017, Mewn 15 diwrnod.

Cynorthwyydd Clwb ar ?sgol - Clwb ar ?sgol a Meithrinfa Bloomfield 1572-8533
Bloomfield Community Centre, Narberth
Closing Date: 07/04/2017, Mewn 15 diwrnod.

Arweinydd T?- Plant ag Anableddau 1571-8512
Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP
Closing Date: 14/04/2017, Mewn 22 diwrnod.

Gofalwr Maeth - Sir Benfro 1567-8472
Pembrokeshire Area
Closing Date: 15/04/2017, Mewn 23 diwrnod.

Prosiect y Drindod - Gweithiwr Chwarae Gwirfoddol 1562-8254
Pembrokeshire Area
Closing Date: 14/09/2017, Mewn 175 diwrnod.

 
ID: 11024 Adolygwyd: 16/3/2017