Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Llythrennedd Digidol

Eisiau defnyddio eich cyfrifiadur, ffôn symudol neu'ch tabled yn haws?

  • Defnyddio'r We
  • Cymdeithasu as-lein Facebook a Thrydar
  • Defnyddio e-bost
  • Bancio ar lein a rheoli biliau a thaliadau
  • Defnyddio gov.uk a'r wefan CSP am wybodaeth a gwasanaethau ar-lein
  • Deall Credyd Cynhwysol
  • Chwilio am waith ac ymgeisio ar y We
  • Darganfod mwy am hunangyflogaeth a gwasanaethau ar lein
  • Ydy'r rhain yn ddirgel ichi?

Gall tîm Llythrennedd Digidol Gwaith yr Arfaeth eich helpu. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwaith yn yr Arfaeth ar 01437 776437 neu e-bostiwch: futureworks@pembrokeshire.gov.uk

www.sir-benfro.gov.uk/gwaithynyrarfaeth

www.facebook.com/futureworkspembs

 

   

ID: 34603 Adolygwyd: 20/2/2017