Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaeth Casglu Gwastraff o’r Ardd

Gormod o wastraff o'r ardd?

Gallwn ni ddod i'w mo'yn!

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd bob pythefnos (trwy danysgrifiad yn unig) gan ddefnyddio biniau ar olwynion. 

Bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu bob pythefnos o 27 Chwefror 2017 hyd 1 Rhagfyr 2017 yn gynhwysol

Cost pob tanysgrifiad am 2017 yw £48, fodd bynnag fel cwsmer ar-lein rydym yn cynnig cyfradd is o £43 y tanysgrifiad os ydych yn parhau i adnewyddu ar-lein.

Byddwn yn dod i mo'yn y gwastraff o'r ardd er mwyn ei droi'n gompost sy'n ffordd fwy cydnaws â'r amgylchedd o'i waredu, na'i gludo i'w gladdu mewn safle tirlenwi. 

Dyma fanteision defnyddio ein gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd:

  • Bydd eich gwastraff o'r ardd yn cael ei droi yn gompost, yn lle cael ei anfon i safle tirlenwi.
  • Bydd yn cynorthwyo i gadw'ch gardd yn daclus.
  • Mae'n rhwydd a hwylus i'w ddefnyddio.
  • Yn cynnig gwerth da am eich arian.

Mae tanysgrifiadau ar gyfer 2016 bellach wedi cau. Bydd tanysgrifiadau ac adnewyddiadau ar gyfer 2017 ar gael ym mis Chwefror.

I danysgrifio neu adnewyddu i'n gwasanaeth gwastraff o'r ardd, gallwch:-

Gallwch hefyd gael y pris gostyngol drwy arwyddo i dalu drwy ddebyd uniongyrchol yn flynyddol. Lawrlwythwch y ffurflen debyd uniongyrchol  a'i phostio'n ôl i'r cyfeiriad ar y ffurflen.

Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd - Taflen Wybodaeth     Gwasanaeth Casglu Gwastraff or Ardd - Cwestiynau Cyffredin    Gwasanaeth Casglu Gwastraff o'r Ardd - Telerau ac Amodau

Math o wastraff cartref yw gwastraff o'r ardd y gallai codi tâl am ei gasglu.

Mae gyda fi wastraff o'r ardd i'w waredu ond nid wyf yn dymuno ymgofrestru yn y gwasanaeth casglu - beth allaf i ei wneud ag e?

Gallwch:

  • Ddefnyddio bin compost cartref - gallwn ni roi un ichi am ddim os oes angen un arnoch. Cofiwch ffonio 01437 764551 am ragor o fanylion.
  • Mynd â'ch gwastraff o'r ardd i'ch Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu agosaf lle gallwch ei waredu am ddim a sicrhau y bydd e'n cael ei droi yn gompost.

   

ID: 22680 Adolygwyd: 17/2/2017