Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2016-17

Diwygiwyd 25 Mehefin 2015 yn unol â'r Cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru 

Tymor Dechrau Diwedd   Gwyliau hanner-tymor    Dechrau Diwedd Dyddiau
Ysgol
Dechrau Diwedd
Hydref
2016

Dydd
Llun
5
Medi
2016

Dydd
Gwener
21
Hydref
2016
Dydd
Llun
24
Hydref
2016
Dydd
Gwener
28
Hydref
2016
Dydd
Llun
31
Hydref
2016
Dydd
Gwener
16
Rhagfyr
2016
 70
Gwanwyn
2017
Dydd
Mawrth
3
Ionawr
2017
Dydd
Gwener
17
Chwefror
2017
Dydd
Llun
20
Chwefror
2017
Dydd
Gwener
24
Chwefror
2017
Dydd
Llun
27
Chwefror
2017
Dydd
Gwener
7
Ebrill
2017
 64
Haf
2017
Dydd
Mawrth
25
Ebrill
2017
Dydd
Gwener
26
Mai
2017
Dydd
Llun
29
Mai
2017
Dydd
Gwener
2
Mehefin
2017
Dydd
Llun
5
Mehefin
2017 
Dydd
Gwener
21
Gorffennaf
2017 
 58
Diwrnodau
athrawon dan
gyfarwyddyd:
  Dydd Iau 1 Medi 2016
  Dydd Gwener 2 Medi 2016
  Dydd Llun 24 Ebrill 2017
3
      Cyfanswm   195

Nodiadau

  1. Bydd dydd Iau Medi 1af 2016, dydd Gwener Medi 2il 2016 a dydd Llun Ebrill 24ain 2017 yn cael eu gosod yn ddyddiau cau ar gyfer hyfforddiant staff i bob ysgol a gynhelir yn Sir Benfro. Caiff pob ysgol unigol ddewis pa bryd i gymryd y ddwy diwrnod HMS sy'n weddill.  O dro i dro efallai y bydd dyddiau cau ychwanegol yn cael eu cytuno at ddibenion penodol. Bydd yr ysgol yn rhoi gwybod ichi am y rhain.
  2. Bydd pob ysgol ar gau Dydd Llun Mai 1af 2017 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.  
  3. Dydd Gwener y Groglith yw Ebrill 14eg 2017 a Dydd Llun y Pasg yw Ebrill 17eg 2017.

Gall y calendr hwn newid oherwydd newidiadau yng ngofynion y gwasanaeth neu bolisi'r llywodraeth. Er bod newidiadau o'r fath yn anarferol, dylech gofio nad yw Cyngor Sir Penfro yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golledion a ddigwyddodd oherwydd gorfod newid trefniadau gwyliau yn sgîl newidiadau o'r fath.

 

Lawrlwytho:  Acrobat Reader Icon Dyddiadau Tymhorau Sir Benfro 2016-17   

ID: 29508 Adolygwyd: 7/7/2017