Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gwasanaethau Cynnal Llywodraethwyr

Mae gan y Cyngor Sir ddyletswydd cyfreithiol i ddarparu cyngor, cefnogaeth ac hyfforddiant i bob corff llywodraethu ysgolion a llywodraethwr ysgol unigol. Sefydlwyd uned pwrpasol, dan arweinyddiaeth y Swyddog Proffesiynnol, Gwasanaethau Cefnogi Llywodraethwyr. Gall llywodraethwyr ysgol ddod o hyd i wybodaeth neu cyngor unrhyw amser drwy linell cymorth ffôn neu e-bost. Yn ychwanegol, mae gwybodaeth ar gael drwy'r wefan hon. Defnyddiwch y dewislen llywio ar y chwith i fwrw golwg ar y gwybodaeth.

Cyfarfodwch ag aelodau allweddol y Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr.

Amanda Ryan
Swyddog Proffesiynol
Mwy o Wybodaeth
 
Charlie Blythe
Swyddog Weinyddol
Mwy o Wybodaeth
 
Sioned Devonald
Cynorthwy-ydd Weinyddol
Mwy o Wybodaeth
 
ID: 6736 Adolygwyd: 4/11/2016