Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Ysgolion Sir Benfro

Mae 61 o ysgolion cynradd, 8 ysgol uwchradd ac 1 ysgol arbennig a gynhelir gan Gyngor Sir Penfro. Mae'r rhain yn darparu addysg ar gyfer mwy na 18,300 o ddisgyblion.

Mae ysgolion yn gweithredu ar sail 'Clwstwr Ysgolion' ac mae cydweithrediad agos rhyngddynt. Mae'r clwstwr yn cynnwys ysgol uwchradd a'r ysgolion cynradd sy'n ei bwydo. Nod model y Clwstwr Ysgolion yw cryfhau'r cysylltiadau rhwng ysgolion mewn ffordd sy'n cynnig cynnydd, parhad a chynhaliaeth ar gyfer disgyblion wrth iddynt symud trwy wahanol gamau eu haddysg.

Mae plant fel arfer yn trosglwyddo i'r ysgol gyswllt yn y Clwstwr Ysgolion, ond fe fydd disgyblion nad ydynt yn mynychu eu hysgol gynradd dalgylch yn cael cynnig lle yn yr ysgol uwchradd ddynodedig sy'n gwasanaethu eu cyfeiriad cartref.  Mae rhagor o wybodaeth am Glystyrau Ysgolion ar gael o ysgolion neu'r Swyddog Derbyniadau.

Acrobat Reader IconNewid Ysgolion - Canllaw i Rieni


Categoriau Iaith

WM  Cyfrwng Cymraeg DS  Dwy Ffrwd
TR  Ysgol Drawsnewidiol EW  Cyfrwng Saesneg gyda defnydd sylweddol o'r Gymraeg
EM  Cyfrwng Saesneg AB BB CB CH  Dwyieithog

Am esboniad llawn o Gategori Iaith gweler Dysgu Cymraeg a Saesneg os gwelwch yn dda.


Cliciwch ar enw'r ysgol am rhagor o wybodaeth am bob ysgol. 

 

Clwstwr Ysgolion Abergwaun/Bro Gwaun

Ysgol Uwchradd: Ysgol Bro Gwaun
Ysgolion Cynradd Cymunedol: Ysgol Bro Ingli
Ysgol Glannau Gwaun
Ysgol Gymunedol Wdig    
Ysgol Llanychllwydog   
Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-mael
Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-blaidd
Ysgol Wirfoddol Rheoledig: Ysgol Ger y Llan
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Catholig:
 
Ysgol Gynradd Catholig Yr Enw Sanctaidd 
   

(Hwlffordd) Clwstwr Ysgolion Sir Thomas Picton

Ysgol Uwchradd: Ysgol Syr Thomas Picton
Ysgolion Cynradd Cymunedol:   Ysgol Gymunedol Neyland   
Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast 
Ysgol Gymunedol Y Garn
Ysgol Wirfoddol Rheoledig: Ysgol Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru Spittal 
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Yr Eglwys Yng Nghymru:
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig yr Eglwys yng Nghymru Sant Aidan          
   

(Hwlffordd) Clwstwr Ysgolion Tasker Milward

Ysgol Uwchradd: Ysgol Wirfoddol Rheoledig Tasker Milward
Ysgolion Cynradd Cymunedol:  Ysgol Gynradd Aber Llydan                  
Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton 
Ysgol Gynradd Gymunedol Hook
Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston  
Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey   
Ysgolion Gwirfoddol Rheoledig: Ysgol Gynradd Wirfoddol Rheoledig Cleddau Reach
Ysgol Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd          
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Yr Eglwys Yng Nghymru:
  
Ysgol Gynradd Wirfoddol Cymorthedig yr Eglwys yng Nghymru Sant Marc     
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Catholig

Ysgol Mary Immaculate     
   

Clwstwr Ysgolion Aberdaugleddau

Ysgol Uwchradd: Ysgol Aberdaugleddau
Ysgolion Cynradd Cymunedol:  Ysgol y Glannau 
Ysgol Gymunedol Hakin
Ysgol Babanod a Meithrin Y Meads 
Ysgol Plant Iau Aberdaugleddau
Ysgol Wirfoddol Rheoledig: Ysgol Feithrin a Cynradd Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru Hubberston
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Catholig:
 
Ysgol Gynradd Catholig Y Sant Fransis
   

Clwstwr Ysgolion Penfro

Ysgol Uwchradd: Ysgol Penfro
Ysgolion Cynradd Cymunedol:   Ysgol Gelli Aur          
Ysgol Gynradd Llandyfai        
Ysgol Gynradd Gymunedol Monkton Priory      
Ysgol Gynradd Gymunedol Orielton 
Ysgol Gymunedol Doc Penfro
Ysgol Gymunedol Pennar
Ysgolion Gwirfoddol Rheoledig: Ysgol Wirfoddol Rheoledig Angle 
Ysgol Wirfoddol Rheoledig Cosheston 
Ysgol Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru Ystagbwll   
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Catholig:
 
Ysgol Gynradd Catholig Y Santes Fair
   

Clwstwr Ysgolion Preseli

Ysgol Uwchradd: Ysgol y Preseli
Ysgolion Cynradd Cymunedol:   Ysgol Gymunedol Brynconin  
Ysgol Clydau 
Ysgol Gynradd Gymunedol Eglywswrw 
Ysgol y Frenni
Ysgol Gymraeg Glan Cleddau
Ysgol Gymunedol Maenclochog
Ysgol Llandudoch    
Ysgol Hafan y Môr
Ysgol Wirfoddol Rheoledig: Ysgol Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru Cilgerran
   

Clwstwr Ysgolion Tyddewi/Dewi Sant

Ysgol Uwchradd: Ysgol Dewi Sant
Ysgolion Cynradd Cymunedol: Ysgol Gymunedol Croesgoch
Ysgol Gymunedol Y Garn
Ysgol Gymunedol Solfach
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Yr Eglwys Yng Nghymru:
Ysgol Gynradd Wirfoddol Cymorthedig yr Eglwys yng Nghymru Bro Dewi
Mae Ysgol Gymunedol Y Garn yn aelod o Clwstwr Ysgolion (Hwlffordd) Syr Thomas Picton ar gyfer materion cefnogaeth;  fodd bynnag, mae'r ardal a wasanaethwyd gan Ysgol gymunedol Y Garn wedi ei rhannu rhwng talgylchoedd Ysgol Dewi Sant a Ysgol Syr Thomas Picton ar gyfer derbyn i'r ysgol uwchradd a materion trafnidiaeth.  Mae manylion y talgylchoedd i'w weld ar-lein (Services in your area) neu o'r Swyddog Derbyniadau.

Clwstwr Ysgolion Dinbych-y-Pysgod/Greenhill

Ysgol Uwchradd: Ysgol Greenhill
Ysgolion Cynradd Cymunedol:   Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth 
Ysgol Gynradd Gymunedol Sageston 
Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot  
Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside 
Ysgol Gynradd Gymunedol Tavernspite
Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml
Ysgolion Gwirfoddol Rheoledig: Ysgol Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru Maenorbyr   
Ysgol Wirfoddol Rheoledig yr Eglwys yng Nghymru St Florence 
Ysgol Gynradd Wirfoddol Rheoledig Dinbych-y-Pysgod
Ysgol  Wirfoddol Cymorthedig - 
Yr Eglwys Yng Nghymru:
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig yr Eglwys yng Nghymru Sant Oswald
Ysgol Wirfoddol Cymorthedig - 
Catholig: 
Ysgol Gynradd Catholig Y Sant Teilo  
   

Ysgol Arbennig

 

Ysgol Portfield  

 

Acrobat Reader IconYsgolion yn Sir Benfro

 

 
ID: 16896 Adolygwyd: 28/9/2016