Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Swyddog Cymorth Disgyblion

Ysgol Fenton #3

Mae pob ysgol yn Sir Benfro'n derbyn cefnogaeth aelod o dîm Swyddogion Cymorth Disgyblion, sy'n darparu cyswllt rhwng yr ysgol, y Gwasanaeth Addysg a theuluoedd y disgyblion.

Prif dasg y Swyddog Cymorth Disgyblion yw annog presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol. Gall y Swyddog Cymorth Disgyblion gynnig cyngor a gwybodaeth i helpu rhieni yn eu gorchwyl o sicrhau bod eu plentyn yn mynd i'r ysgol. Maent yn gallu cynghori hefyd ynghylch gwasanaethau cymorth eraill pan fo problem wedi ei gweld o ran cyfyngu ar fynediad disgybl i addysg neu mewn perthynas â materion cymdeithasol a lles.

Gall y gwasanaeth hefyd rhoi cyngor ynghylch y cyfyngiadau a'r rheoliadau sy'n berthnasol i gyflogi plant o oedran gorfodol ysgol.

Gall y Gwasanaeth Cynhwysiad (Presenoldeb / Cynnal Disgyblion) ddarparu llyfrynnau gwybodaeth i rieni, ynglŷn â materion yn ymwneud â phresenoldeb yn yr ysgol yn unol â'r Gyfraith; mae'r Gwasanaeth Cynhwysiad (Presenoldeb / Cynnal Disgyblion) yn cynorthwyo rhieni i gyflawni'r swyddogaeth.

Gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Cynhwysiad (Presenoldeb / Cynnal Disgyblion) drwy'r ysgol neu'r Gwasanaeth Addysg yn Neuadd y Sir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cara Huggins
Arweinydd Tîm Presenoldeb


Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551  
E-bost: caroline.huggins@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 7646 Adolygwyd: 27/2/2017