Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Y Cynllun Pas Teithio Mantais

Mae'r cynllun hwn yn rhoi'r hawl i bobl hŷn 60 neu fwy a phobl gydag anableddau sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ym mhob rhan o Gymru.


I bobl sy'n byw yn Sir Benfro mae'r pas teithio ar gael am ddim gan eich Swyddfeydd Post neu yn Swyddfeydd y Cyngor Sir. Mae'n rhaid i bawb sydd eisiau un lenwi ffurflen gais, sydd ar gael hefyd gan Swyddfa'r Post. Cyflwynwch y ffurflen wedi ei llenwi wrth y cownter gyda phrawf o'ch hawl, prawf o'ch cyfeiriad ac un llun maint passport ohonoch chi fel ydych ar hyn o bryd. Os bydd yn cael ei gymeradwyo bydd eich pas fel arfer yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad post o fewn 12 diwrnod gwaith wedi i'r Swyddfa dderbyn eich ffurflen gais wedi ei llenwi.


Sylwch y bydd rhaid efallai i rai ymgeiswyr sy'n gwneud cais ar sail anabledd gael ffurflen Cais am Bas Teithio Mantais – Asesiad Cymhwyster Anabledd gan y Cyngor Sir.


I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi alw Uned Gludiant y Cyngor ar 0800 783 1584 (Rhadffon).  E-bost: public.transport@pembrokeshire.gov.uk

I lawr lwytho Ffurlen Gais, cliciwch ar y ddolen isod, os gwelwch yn dda:

PDF Ffurflen Gais Tocyn Teithio Rhad (lawrlwytho 300k)

PDF Cynllun Consesiynau Teithio: Canllaw Gymhwysedd

Mae'r awdurdod hwn dan ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, ac i'r diben hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi ar y ffurflen gais am docynnau teithio rhatach er mwyn atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)  neu gysylltu â Mr Jonathan Haswell, Pennaeth Archwilio Mewnol neu Miss Charlotte Hodges, Uwch Archwilydd (Gwrth-Dwyll)  

ID: 7892 Adolygwyd: 21/9/2017