Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Canlyniadau'r Chwiliad

CADW LLYFR - Cadw llyfr

CAIS - Ffurflenni Cais

CAMDRIN - Amddiffyn Oedolion

CANMOLIAETHAU AC AWGRYMIADAU - Canmol a Chyflwyno Sylwadau

CANOLFAN - Canolfan Arloesedd y Bont

CANOLFAN GYSWLLT - Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro

CANOLFANNAU - Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

CANOLFANNAU CROESO SIR BENFRO - Gwasanaeth Wybodaeth Sir Benfro

CANOLFANNAU MWYNDER - Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu

CARBON - Carbon Monocsid

CASAU - Trosedd Casineb - gyda'n gilydd gallwn ei atal

CASGLU - Gwasanaeth Casglu Gwastraff o’r Ardd

CASGLU SBWRIEL - Cyngor i'r Henoed neu'r Methedig

CAU FFYRDD - Cau Ffyrdd ar gyfer Achlysuron Arbennig

CAU GWASANAETH - Cau Gwasanaethau

CEIR - Cerbydau Gadawedig

CELF - Cyfeirlyfr Celf a Crefft Sir Benfro

CENEDLIGRWYDD - Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd

CERDDED - Cerdded a Seiclo yn Sir Benfro

CLEDDAU - Pont Cleddau

CLUDIANT - Cludiant Cyhoeddus

CLUDIANT - Cod Taliadau Ymlaen Llaw

CLUDIANT - Cytundebau Adran 38

CLUDIANT - Cludiant Addysg - Cyflwyniad

CLUDIANT - Cydgynllun Cludiant

COD ARIANNUR SECTOR GWIRFODDOL - Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu Sefydliadau Trydydd Sector

COFFA - Y Llyfr Coffa

COFRESTRU FFRWYDRON - Cofrestru/Trwyddedau Storfeydd Ffrwydron

COFRESTRU GWENWYNAU - Cofrestru Storfeydd Gwenwyn

COMPOSTIO - Gwneud Compost Cartref

CREFFT - Cyfeirlyfr Celf a Crefft Sir Benfro

CROESFAN - Hebryngwyr croesfannau ysgol

CRONFEYDD - Grantiau – Cronfeydd Ymddiried Myfyrwyr / Disgyblion

CRWYDRO - Docyn Crwydro Gorllewin Cymru

CWCIS - Preifatrwydd a Cwcis

CWN - Cŵn sydd angen Cartrefi

CWN - Gwasanaeth Rheoli Cŵn

CWYNION - Cwynion

CYD-GYNLLUN - Cyd-Gynllun Datblygu Unedol (CDU)

CYDGYNLLUN - Cydgynllun Cludiant

CYDRADDOLDEBAU - Cydraddoldebau

CYFARFODYDD - Cyfarfodydd y Cyngor

CYFARFODYDD - Agendâu - Cyfarfodydd y Cyngor

CYFEIRIAD - Gwasanaethau Enwi Strydoedd a Rhoi Rhifau i Dai

CYFEIRLYFR - Cyfeirlyfr Celf a Crefft Sir Benfro

CYFEIRLYFR - Cyfeirlyfr Bwyd Sir Benfro

CYFLENWYR - Taliadau i Gyflenwyr

CYFLEUSTERAU - Cyfleusterau Cyhoeddus

CYFLEUSTERAU TG - Cyfleusterau TG

CYFLOGAU - Cyflogres

CYFREDOL - Dweud eich Dweud - Ymgynghoriadau Cyfredol

CYFRIFLENNI - Cyfriflenni

CYFRIFLENNI - Strategaeth Atal Twyll, Llygru a Llwgrwobrwyo 2015-17

CYHOEDDUS - Cyfleusterau Cyhoeddus

CYHOEDDUS - Cludiant Cyhoeddus

CYLCHOEDD CHWARAE COFRESTREDIG YN SIR BENFRO - Croeso i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Sir Benfro

CYLLID - Strategaeth Atal Twyll, Llygru a Llwgrwobrwyo 2015-17

CYLLID - Cyfriflenni

CYMORTH - Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

CYNEFINOEDD - Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd

CYNGOR SIR PENFRO - Canolfan Gyswllt Cyngor Sir Penfro

CYNLLUN - Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

CYNLLUN - Amddiffyn yr Arfordir

CYNLLUN CYHOEDDIADAU - Cynllun Cyhoeddiadau

CYNNAL - Swyddog Cymorth Disgyblion

CYNNAL - Cynnal Tiroedd

CYRFF ALLANOL - Rhestr Cyrff Allanol

CYTUNDEB - Cytundebau Adran 38

CYTUNDEBAU - Tendrau a Chytundebau