Cartref|
English|
Chwiliwch|
Safle Graffegol|

Cyngor Sir Penfro


<< Yn Ol

11/05/2012 - Disgbylion Milffwrd mewn prosiect diogelwch rhag tân

Am yr ail flwyddyn o'r bron mae grŵp o ddisgyblion Ysgol Aberdaugleddau a'u gweithiwr ieuenctid wedi bod yn cymryd rhan ym Mhrosiect Phoenix sy'n ymwneud â Diogelwch rhag Tân.

Fe lwyddodd naw disgybl o Flynyddoedd 10 ac 11 i ennill Tystysgrif Lefel 2 Agored mewn Diogelwch rhag Tân a dyma'r disgyblion hynny:

Heidi Jenkins, Rhian Griffiths, Sammy Goffin, Peter Lewis, Perry Picton, Ben Howells, Stefan Etherington, Jason Thomas a Callum Picton.

Cafodd y disgyblion gyfle i gael gwybod am wrthdrawiadau traffig y ffyrdd, ac roedd hynny'n un o uchafbwyntiau'r wythnos iddynt.

Yn ystod y sesiwn a gynhaliwyd yng ngorsaf dân Hwlffordd bu un o'r disgyblion yn chwarae rhan person a anafwyd ac yna roedd yn rhaid i'r lleill ei "achub" o gar.  Roeddent yn gallu defnyddio bord i'r cefn er mwyn symud y "claf" yn ddiogel a'i ddodi mewn cadair olwyn.

Buont yn gwneud pethau cyffrous eraill hefyd, fel cael eu codi lan mewn harneisiau oddi ar gefn offer tân, a chawsant fynd i mewn i adeilad y tŷ mwg.  Ac am un diwrnod fe wnaethant gymryd rhan mewn ymarfer meithrin tîm yn Hwlffordd i'r disgyblion a'r staff ac roedd hyn yn cynnwys mynd ar gwrs antur rhaffau uchel ‘Treetops'.

Ar ôl i'r prosiect ddod i ben daeth nifer fawr o rieni, athrawon a staff y gwasanaeth ieuenctid i weld y Sesiwn Ddibennu.

Roedd hynny'n cynnwys sioe sleidiau o'r ffotograffau a dynnwyd yn ystod yr wythnos yn ogystal ag arddangosiad ardderchog o'r driliau iard, piben ddŵr ac ysgol y gwnaeth y disgyblion eu dysgu yn ystod y prosiect.

Roedd pawb a fu'n cymryd rhan ynddo yn ddiolchgar i Randall Evans, y Swyddog Diogelwch rhag Tân a chydlynydd Prosiect Phoenix, am ei holl waith caled.

Geiriad
Dyma'r disgyblion yn ymbaratoi i dynnu un o'u cyd-ddisgyblion mas o'r car a ddifrodwyd mewn damwain ffordd.

ID: 24858   Adolygwyd: 15/5/2012

Dewislen Llywio - LEFEL IS

Eich Cyngor
Gwastraff ac Ailgylchu
Cludiant a Strydoedd
Plant ac Ysgolion
Cynllunio a'r Amgylchedd
Tai a Chymuned
Gwasanaethau Cymdeithasol a Iechyd
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw
Dyddiadau ac Amserau
Gwneud Taliad
Yr Economi a Gyrfaoedd


PRIF BYNCIAU

Gwasanaethau A-Y|
Eich Cyngor|
Gwastraff ac Ailgylchu|
Cludiant a Strydoedd|
Plant ac Ysgolion|
Cynllunio a'r Amgylchedd|
Tai a Chymuned|
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd|
Llyfrgelloedd, Hamdden a Byw|
Dyddiadau ac Amserau|
Gwneud Taliad|
Yr Economi a Gyrfaoedd|


Hawlfraint © 2017 Cyngor Sir Penfro